Skip to content

Indiske Perspektiver med Jyotish

by admin on juli 6th, 2010

Varnadaa Lagna (ascendant) – det flexible kastesystem

Varnada betyder klasse eller kaste og beskriver ens beskæftigelse. Ved at kende en persons varna kan man finde frem til den type arbejde vedkommende er mest egnet til. I det gamle Indiske system findes 4 hovedkaster: Brahmin – præster, intellektuelle, forfattere  – Venus og Jupiter Ksatriya – krigerere, politi, politikere, konger – Mars og Solen Vaishya – forretningsfolk, handlende – MÃ¥nen og Merkur Suudra – bygningshÃ¥ndværkere, konstuktører, arbejdere  -  Saturn

I meget gamle dage i Indien var denne varna eller indeling i kaster baseret på en astrologisk analyse af fødselshoroskopet og ikke på ens byrd. Det stivnede, uflexible kastesystem vi kender fra dagens Indien er en senere forenkling af det oprindelige system hvis virkelige opgave var at hjælpe den enkelte til bedre at forstå hvilke muligheder der var for bedst at tjene samfundet og hvordan man baseret på ens medfødte talent kunne opnå de bedste karrieremæssige resultater.  Desværre er den oprindelig mobilitet i kastesystemmet fuldstændigt blevet undertrykt og i dag kan børn af samme forældre have vidt forskellige talenter og muligheder for overlevelse hvilket kan aflæses i Jyotish horoskopets Varnada Lagna men grundet den rigide situation ender alle børnene op i Farens profession uanset om de har talent for det eller ej.

Varnada Jyotish Principper

Trin 1. For at kunne beregne VL har man brug for 2 ting i horoskopet. Lagna or Hora Lagna.  Er lagnaen I et ulige tegn f.eks. Vædderen =1, Tvillingerne =3, Løven =5, Vægten = 7, Skytten = 9 og Vandmanden = 11 tæller man fra begyndelsen af dyrekredsen og fremad I den normale retning. Vædder, Tyr, Tvillingerne, Krebsen o.s.v. Har man eksempelvis Løven som ascendant tæller man til 5.

Har man et lige tegn som Lagna tæller man baglæns fra Fiskenes tegn. De lige tegn udgør de resterende tegn i dyrekredsen; Tyren =2, Krebsen= 4, Jomfruen =6, Scorpionen = 8, Stenbukken = 10 og Fiskene = 12. Så har man Jomfruen som ascendant tæller man 12,11,10, 9, 8,7, og 6 hvilket bliver lig med 7.

Samme metode bruges i forhold til Hora Lagna. Er HL i et ulige tegn tælles der fremad fra Vædderen til HL og hvis HL er i et lige tegn tælles der baglæns fra Fiskene.

Trin 2. Her skal man se efter om HL og Lagna er i samme type tegn. Er de det lægges de 2 værdier sammen uanset om fællesnævneren er et lige eller ulige tegn. F.eks. er begge i ulige dvs. henholdsvis Løven og Skytte lægges de 2 tal sammen. I eksemplet bliver 5 + 9 = 14.  Er  både HL og Lagna i lige tegn lægges begge ligeledes sammen. Er de forskellige – finder man differencen mellem de 2 værdier. Løve Lagna og Jomfru HL betyder 5 og 7 og differencen er her 2.

Trin 3. For at bruge tallet til at finde VL skal vi tilbage til Lagnaen og finde ud af om den er lige eller ulige. Er lagna ulige bruges talle til at tælle fra Vædderen og er lagna lige tælles der baglæns fra Fiskene.

Eksempler: Forfatteren Lagna : Løven HL: Skytten Begge er ulige, 5 + 9 = 14  (2)    (14-12=2 Vi trækker bare en hel runde i dyrekredsen fra ) Lagna er ulige (Løven) så vi tæller 2 fra Vædderen og når til Tyren. VL er lig med Tyrens tegn.  Shrii KrisNa Lagna: Tyren HL: Fiskene Begge er lige, 11 + 1 =12 og da Lagna er lige tæller vi baglæns fra Fiskene og når til Vædderens tegn som VarNada Lagna.

Neil Armstrong – Astronaut

Lagna: Tyren HL: Vandmanden En lige og en ulige. 11 – 11=0 som er lig med 12. VL tælles fra Fiskene og når frem til Vædderen.

Liv Ullmann – Skuespiller

Lagna: Krebsen HL: Skytten En er lige og en er ulige. 9– 9= 12 som tælles fra Fiskene. Vi har dermed Vædderen og 10. hus som VL. 

From → Forudsigelser

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS